A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014

 • Nhan đề :
 • Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014
 • Tác giả :
 • Lương Thị Hạnh;Nguyễn Văn Đức;Phạm Tùng Dương;Nguyễn Đại Đồng
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Dân tộc học;Đảng cộng sản Việt Nam;Lịch sử Việt Nam;Lịch sử thế giới
 • Số trang :
 • 280 tr.
Tải file tóm tắt Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học năm học 2013 - 2014

File Tóm tắt

Online: 123
Lượt truy cập: 7,209,219
Số lượt tải: 1,787,911
})