A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển

Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển

Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển

 • Nhan đề :
 • Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển
 • Tác giả :
 • Ngô Kiên Trung;Nguyễn Thị Thanh Nga;Dương Quốc Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Kỹ thuật điều khiển;Logic mờ;Mạng nơron;Đại số gia tử
 • Số trang :
 • 145 tr.
Tải file tóm tắt Logic mờ, mạng nơron và đại số gia tử trong kỹ thuật điều khiển

File Tóm tắt

Online: 145
Lượt truy cập: 7,229,157
Số lượt tải: 1,788,112
})