A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Lựa chọn bài tập thể lực chuyên môn nâng cao kết quả học tập chạy cự ly ngắn cho sinh viên khóa 14, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Lựa chọn bài tập thể lực chuyên môn nâng cao kết quả học tập chạy cự ly ngắn cho sinh viên khóa 14, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Lựa chọn bài tập thể lực chuyên môn nâng cao kết quả học tập chạy cự ly ngắn cho sinh viên khóa 14, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

  • Nhan đề :
  • Lựa chọn bài tập thể lực chuyên môn nâng cao kết quả học tập chạy cự ly ngắn cho sinh viên khóa 14, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
  • Tác giả :
  • Phạm Thị Bích Thảo;Nguyễn Thành Trung
  • Năm xuất bản :
  • 2017
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Giáo dục thể chất,Chạy cự ly ngắn,Thể lực,Sinh viên
  • Số trang :
  • tr. 91-96
Tải file tóm tắt Lựa chọn bài tập thể lực chuyên môn nâng cao kết quả học tập chạy cự ly ngắn cho sinh viên khóa 14, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 232
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,005
})