A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Lựa chọn cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong kinh tế nông hộ

Lựa chọn cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong kinh tế nông hộ

Lựa chọn cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong kinh tế nông hộ

  • Nhan đề :
  • Lựa chọn cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong kinh tế nông hộ
  • Tác giả :
  • Đỗ Quang Quý;Đồng Văn Tuấn;Nguyễn Thị Mai Xuân
  • Năm xuất bản :
  • 2018
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Số trang :
  • tr. 24-26
Tải file tóm tắt Lựa chọn cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong kinh tế nông hộ

File Tóm tắt

Online: 224
Lượt truy cập: 10,344,405
Số lượt tải: 1,824,366
})