A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Lý thuyết điều khiển nâng cao: Điều khiển tối ưu. Điều khiển bền vững. Điều khiển thích nghi

Lý thuyết điều khiển nâng cao: Điều khiển tối ưu. Điều khiển bền vững. Điều khiển thích nghi

Lý thuyết điều khiển nâng cao: Điều khiển tối ưu. Điều khiển bền vững. Điều khiển thích nghi

 • Nhan đề :
 • Lý thuyết điều khiển nâng cao: Điều khiển tối ưu. Điều khiển bền vững. Điều khiển thích nghi
 • Tác giả :
 • Nguyễn Doãn Phước
 • Năm xuất bản :
 • 2005
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa học và Kỹ thuật
 • Từ khóa :
 • Điều khiển học,Điều khiển tối ưu,Điều khiển bền vững,Lý thuyết
 • Số trang :
 • 480 tr.
Tải file tóm tắt Lý thuyết điều khiển nâng cao: Điều khiển tối ưu. Điều khiển bền vững. Điều khiển thích nghi

File Tóm tắt

Online: 116
Lượt truy cập: 18,528,558
Số lượt tải: 2,016,213
})