A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Management information systems: managing the digital firm

Management information systems: managing the digital firm

Management information systems: managing the digital firm

 • Nhan đề :
 • Management information systems: managing the digital firm
 • Tác giả :
 • Kenneth C. Laudon;Jane P. Laudon
 • Năm xuất bản :
 • 2007
 • Nhà Xuất bản :
 • Pearson
 • Từ khóa :
 • Information systems,Management
 • Số trang :
 • 742 tr.
Tải file tóm tắt Management information systems: managing the digital firm

File Tóm tắt

Online: 142
Lượt truy cập: 7,229,157
Số lượt tải: 1,788,112
})