A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mô hình hóa và mô phỏng động học và động lực học cơ cấu thanh truyền trục khuỷu động cơ ô tô

Mô hình hóa và mô phỏng động học và động lực học cơ cấu thanh truyền trục khuỷu động cơ ô tô

Mô hình hóa và mô phỏng động học và động lực học cơ cấu thanh truyền trục khuỷu động cơ ô tô

 • Nhan đề :
 • Mô hình hóa và mô phỏng động học và động lực học cơ cấu thanh truyền trục khuỷu động cơ ô tô
 • Tác giả :
 • Nguyễn Khắc Tuân;Hoàng Anh Tấn;Nguyễn Minh Châu
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Động học,Động lực học,Cơ cấu thanh truyền trục khuỷu,Mô phỏng
 • Số trang :
 • tr.19-24
Tải file tóm tắt Mô hình hóa và mô phỏng động học và động lực học cơ cấu thanh truyền trục khuỷu động cơ ô tô

File Tóm tắt

Online: 109
Lượt truy cập: 7,811,052
Số lượt tải: 1,783,877
})