A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mô hình phân tích các yếu tố tác động đến cầu lao động của các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Mô hình phân tích các yếu tố tác động đến cầu lao động của các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Mô hình phân tích các yếu tố tác động đến cầu lao động của các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Mô hình phân tích các yếu tố tác động đến cầu lao động của các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Trần Thanh Tùng;Nguyễn Thị Thu Hằng;Đỗ Thanh Phúc;Hoàng Thanh Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cầu lao động,Doanh nghiệp,Hàm sản xuất,Vốn,Tiền lương
 • Số trang :
 • tr. 45-49
Tải file tóm tắt Mô hình phân tích các yếu tố tác động đến cầu lao động của các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 208
Lượt truy cập: 10,344,405
Số lượt tải: 1,824,366
})