A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

 • Nhan đề :
 • Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính
 • Tác giả :
 • Thành Trung Nguyễn
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Kế toán,Kiểm toán,Kiểm soát nội bộ,Rủi ro,Báo cáo,Tài chính
 • Số trang :
 • 186 tr.
Tải file tóm tắt Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

File Tóm tắt

Online: 108
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})