A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mối quan hệ giữa năng lực, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và thương hiệu trường đại học: Trường hợp khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh

Mối quan hệ giữa năng lực, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và thương hiệu trường đại học: Trường hợp khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh

Mối quan hệ giữa năng lực, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và thương hiệu trường đại học: Trường hợp khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh

 • Nhan đề :
 • Mối quan hệ giữa năng lực, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và thương hiệu trường đại học: Trường hợp khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Tác giả :
 • Đỗ Thuận Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Lạc Hồng
 • Từ khóa :
 • Nghiên cứu khoa học,Giảng viên,Thương hiệu trường đại học,Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số trang :
 • 242 tr.
Tải file tóm tắt Mối quan hệ giữa năng lực, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và thương hiệu trường đại học: Trường hợp khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh

File Tóm tắt

Online: 524
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})