A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một giải pháp xây dựng thiết bị truyền thông không dây cho PLC sử dụng chuẩn Zigbee

Một giải pháp xây dựng thiết bị truyền thông không dây cho PLC sử dụng chuẩn Zigbee

Một giải pháp xây dựng thiết bị truyền thông không dây cho PLC sử dụng chuẩn Zigbee

  • Nhan đề :
  • Một giải pháp xây dựng thiết bị truyền thông không dây cho PLC sử dụng chuẩn Zigbee
  • Tác giả :
  • Đặng Văn Ngọc
  • Năm xuất bản :
  • 2020
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Truyền thông không dây,ZigBee,PLC,Mạng không dây,Xbee S2,Ethernet
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Một giải pháp xây dựng thiết bị truyền thông không dây cho PLC sử dụng chuẩn Zigbee

File Tóm tắt

Online: 582
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,848
})