A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một phương pháp lặp giải bài toán điểm bất động tách trong không gian Hilbert

Một phương pháp lặp giải bài toán điểm bất động tách trong không gian Hilbert

Một phương pháp lặp giải bài toán điểm bất động tách trong không gian Hilbert

 • Nhan đề :
 • Một phương pháp lặp giải bài toán điểm bất động tách trong không gian Hilbert
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Phương pháp lặp,Bài toán điểm bất động tách,Không gian Hilbert
 • Số trang :
 • 40 tr.
Tải file tóm tắt Một phương pháp lặp giải bài toán điểm bất động tách trong không gian Hilbert

File Tóm tắt

Online: 605
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})