A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò tại tỉnh Lạng Sơn và dùng thuốc điều trị

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò tại tỉnh Lạng Sơn và dùng thuốc điều trị

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò tại tỉnh Lạng Sơn và dùng thuốc điều trị

 • Nhan đề :
 • Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò tại tỉnh Lạng Sơn và dùng thuốc điều trị
 • Tác giả :
 • Phan Thị Hồng Phúc;Nguyễn Xuân Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Trâu,Bò,Giun xoăn dạ múi khế,Dịch tễ,Điều trị
 • Số trang :
 • tr. 55-59
Tải file tóm tắt Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò tại tỉnh Lạng Sơn và dùng thuốc điều trị

File Tóm tắt

Online: 256
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,161
})