A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số đánh giá về việc vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới

Một số đánh giá về việc vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới

Một số đánh giá về việc vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới

 • Nhan đề :
 • Một số đánh giá về việc vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới
 • Tác giả :
 • Nguyễn Phương Thảo
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kế toán quản trị,Mô hình,Vận dụng,Chi phí,Quản lý
 • Số trang :
 • tr. 115-120
Tải file tóm tắt Một số đánh giá về việc vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới

File Tóm tắt

Online: 104
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,942
})