A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert

Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert

Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert

 • Nhan đề :
 • Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Vần
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Không gian Hilbert,Bài toán điểm bất động chung tách,Định lý hội tụ mạnh
 • Số trang :
 • 40 tr.
Tải file tóm tắt Một số định lý hội tụ mạnh giải bài toán điểm bất động chung tách trong không gian Hilbert

File Tóm tắt

Online: 177
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,210
})