A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số kết quả nghiên cứu máy bơm chìm hướng trục đứng công suất 200KW dùng trong nông nghiệp và chống úng ngập

Một số kết quả nghiên cứu máy bơm chìm hướng trục đứng công suất 200KW dùng trong nông nghiệp và chống úng ngập

Một số kết quả nghiên cứu máy bơm chìm hướng trục đứng công suất 200KW dùng trong nông nghiệp và chống úng ngập

 • Nhan đề :
 • Một số kết quả nghiên cứu máy bơm chìm hướng trục đứng công suất 200KW dùng trong nông nghiệp và chống úng ngập
 • Tác giả :
 • Nguyễn Trọng Nam;Nguyễn Văn Bày;Nguyễn Đức Cách;Nguyễn Minh Tuấn;Nguyễn Mạnh Hưng;Đặng Quang Hào
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bơm chìm hướng trục đứng,Bánh công tác,Bộ phận hướng dòng,Hệ thống thử nghiệm,Đặc tính năng lượng
 • Số trang :
 • tr. 20-24
Tải file tóm tắt Một số kết quả nghiên cứu máy bơm chìm hướng trục đứng công suất 200KW dùng trong nông nghiệp và chống úng ngập

File Tóm tắt

Online: 495
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})