A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số kết quả nghiên cứu về quy luật tăng áp suất của sóng phản xạ trên van đóng của ống chứa hỗn hợp chất lỏng - hơi

Một số kết quả nghiên cứu về quy luật tăng áp suất của sóng phản xạ trên van đóng của ống chứa hỗn hợp chất lỏng - hơi

Một số kết quả nghiên cứu về quy luật tăng áp suất của sóng phản xạ trên van đóng của ống chứa hỗn hợp chất lỏng - hơi

 • Nhan đề :
 • Một số kết quả nghiên cứu về quy luật tăng áp suất của sóng phản xạ trên van đóng của ống chứa hỗn hợp chất lỏng - hơi
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chất lỏng,Bọt hơi,Áp suất,Sóng phản xạ
 • Số trang :
 • tr. 26-30
Tải file tóm tắt Một số kết quả nghiên cứu về quy luật tăng áp suất của sóng phản xạ trên van đóng của ống chứa hỗn hợp chất lỏng - hơi

File Tóm tắt

Online: 618
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})