A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange

Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange

Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange

 • Nhan đề :
 • Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange
 • Tác giả :
 • Lê Bá Long Nhật
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Lý thuyết đối ngẫu liên hợp,Lý thuyết đối ngẫu Lagrange
 • Số trang :
 • 37 tr.
Tải file tóm tắt Một số vấn đề về lý thuyết đối ngẫu liên hợp và lý thuyết đối ngẫu Lagrange

File Tóm tắt

Online: 173
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,210
})