A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số vấn đề về quản lý ngân sách nhà nước năm 2007 nhìn từ kết quả kiểm toán năm 2008

Một số vấn đề về quản lý ngân sách nhà nước năm 2007 nhìn từ kết quả kiểm toán năm 2008

Một số vấn đề về quản lý ngân sách nhà nước năm 2007 nhìn từ kết quả kiểm toán năm 2008

 • Nhan đề :
 • Một số vấn đề về quản lý ngân sách nhà nước năm 2007 nhìn từ kết quả kiểm toán năm 2008
 • Tác giả :
 • Quân,Lê Hoàng
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ngân sách nhà nước,Quản lý,Kiểm toán
 • Số trang :
 • tr. 40-43
Tải file tóm tắt Một số vấn đề về quản lý ngân sách nhà nước năm 2007 nhìn từ kết quả kiểm toán năm 2008

File Tóm tắt

Online: 155
Lượt truy cập: 5,303,844
Số lượt tải: 1,710,000