A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mục tiêu và nội dung kiểm toán chủ yếu trong lĩnh vực quản lý thuế

Mục tiêu và nội dung kiểm toán chủ yếu trong lĩnh vực quản lý thuế

Mục tiêu và nội dung kiểm toán chủ yếu trong lĩnh vực quản lý thuế

 • Nhan đề :
 • Mục tiêu và nội dung kiểm toán chủ yếu trong lĩnh vực quản lý thuế
 • Tác giả :
 • Đoàn Ngọc Xuân
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thuế,Quản lý,Kiểm toán,Nội dung,Mục tiêu
 • Số trang :
 • tr. 18-21
Tải file tóm tắt Mục tiêu và nội dung kiểm toán chủ yếu trong lĩnh vực quản lý thuế

File Tóm tắt

Online: 64
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,673