A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quang Hợp;Đỗ Thùy Ninh;Dương Mai Liên
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dịch vụ công,Chất lượng,Khu công nghiệp,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 42-48
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 210
Lượt truy cập: 10,344,405
Số lượt tải: 1,824,391
})