A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đinh Thúy Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Chất lượng,Nước sạch,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 176
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})