A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Tổng Công ty Điện lực miềm Bắc - Nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Tổng Công ty Điện lực miềm Bắc - Nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Tổng Công ty Điện lực miềm Bắc - Nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Tổng Công ty Điện lực miềm Bắc - Nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc
 • Tác giả :
 • Lâm Ngọc Bình
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Chất lượng,Điện lực miền Bắc
 • Số trang :
 • 133 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Tổng Công ty Điện lực miềm Bắc - Nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc

File Tóm tắt

Online: 175
Lượt truy cập: 11,429,429
Số lượt tải: 1,835,220
})