A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn choai xuất khẩu bằng việc sử dụng khẩu phần thức ăn tự phối trộn

Nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn choai xuất khẩu bằng việc sử dụng khẩu phần thức ăn tự phối trộn

Nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn choai xuất khẩu bằng việc sử dụng khẩu phần thức ăn tự phối trộn

 • Nhan đề :
 • Nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn choai xuất khẩu bằng việc sử dụng khẩu phần thức ăn tự phối trộn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Phương;Nguyễn Đình Tiến;Hoàng Ngọc Mai Ngọc Mai;Vũ Đình Tôn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lợn choai,Năng suất sinh trưởng,Thức ăn phối trộn
 • Số trang :
 • tr. 933-938
Tải file tóm tắt Nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn choai xuất khẩu bằng việc sử dụng khẩu phần thức ăn tự phối trộn

File Tóm tắt

Online: 136
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})