A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao hiệu quả kỹ thuật BICM-ID OFDM trong các hệ thống vô tuyến băng rộng

Nâng cao hiệu quả kỹ thuật BICM-ID OFDM trong các hệ thống vô tuyến băng rộng

Nâng cao hiệu quả kỹ thuật BICM-ID OFDM trong các hệ thống vô tuyến băng rộng

 • Nhan đề :
 • Nâng cao hiệu quả kỹ thuật BICM-ID OFDM trong các hệ thống vô tuyến băng rộng
 • Tác giả :
 • Trần Anh Thắng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Kỹ thuật BICM-ID OFDM,Hệ thống vô tuyến băng rộng
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao hiệu quả kỹ thuật BICM-ID OFDM trong các hệ thống vô tuyến băng rộng

File Tóm tắt

Online: 182
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,402
})