A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Trần Mạnh Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Đoàn thanh niên,Vai trò,Kinh tế,Đoan Hùng,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 172
Lượt truy cập: 8,138,579
Số lượt tải: 1,791,317
})