A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt hiệu quả cao

Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt hiệu quả cao

Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt hiệu quả cao

 • Nhan đề :
 • Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt hiệu quả cao
 • Tác giả :
 • Quí Lâm;Kim Phượng
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Lao động Xã hội
 • Từ khóa :
 • Nghệ thuật giao thiếp;Công sở;Kỹ năng
 • Số trang :
 • 467 tr.
Tải file tóm tắt Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt hiệu quả cao

File Tóm tắt

Online: 128
Lượt truy cập: 7,209,219
Số lượt tải: 1,787,911
})