A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghệ thuật lãnh đạo và giải đáp các tình huống quan trọng thường gặp dành cho giám đốc

Nghệ thuật lãnh đạo và giải đáp các tình huống quan trọng thường gặp dành cho giám đốc

Nghệ thuật lãnh đạo và giải đáp các tình huống quan trọng thường gặp dành cho giám đốc

 • Nhan đề :
 • Nghệ thuật lãnh đạo và giải đáp các tình huống quan trọng thường gặp dành cho giám đốc
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đình Hùng sưu tầm và hệ thống;
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh
 • Từ khóa :
 • Lãnh đạo;Nghệ thuật;Giám đốc;Tình huống
 • Số trang :
 • 417 tr.
Tải file tóm tắt Nghệ thuật lãnh đạo và giải đáp các tình huống quan trọng thường gặp dành cho giám đốc

File Tóm tắt

Online: 105
Lượt truy cập: 7,215,957
Số lượt tải: 1,787,938
})