A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi tiện cao tốc hợp kim titan BT14 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi tiện cao tốc hợp kim titan BT14 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi tiện cao tốc hợp kim titan BT14 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi tiện cao tốc hợp kim titan BT14 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
 • Tác giả :
 • Đỗ Văn Toàn
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hợp kim titan,Hợp kim titan BT14,Tiện cao tốc,Độ nhám bề mặt,Thông số công nghệ,Tối ưu hóa
 • Số trang :
 • tr. 94-101
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi tiện cao tốc hợp kim titan BT14 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 10,301,699
Số lượt tải: 1,824,126
})