A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của Chitosan khối lượng phân tử thấp tới chất lượng và thời gian bảo quản dưa chuột

Nghiên cứu ảnh hưởng của Chitosan khối lượng phân tử thấp tới chất lượng và thời gian bảo quản dưa chuột

Nghiên cứu ảnh hưởng của Chitosan khối lượng phân tử thấp tới chất lượng và thời gian bảo quản dưa chuột

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của Chitosan khối lượng phân tử thấp tới chất lượng và thời gian bảo quản dưa chuột
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Phương;Nguyễn Văn Bình;Lưu Hồng Sơn;Nguyễn Thị Đoàn
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dưa chuột,Bảo quản,Chất lượng,Chitosan khố lượng phân tử thấp
 • Số trang :
 • tr. 9-13
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của Chitosan khối lượng phân tử thấp tới chất lượng và thời gian bảo quản dưa chuột

File Tóm tắt

Online: 255
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})