A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Phan Thị Đỗ Quyên
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Đà Nẵng
 • Từ khóa :
 • Cổ phiếu,Lợi nhuận,Giá,Việt Nam
 • Số trang :
 • 171 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 106
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,086
})