A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali và nồng độ Bo đối với giống bưởi diễn tại huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali và nồng độ Bo đối với giống bưởi diễn tại huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali và nồng độ Bo đối với giống bưởi diễn tại huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali và nồng độ Bo đối với giống bưởi diễn tại huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thúy
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Kali,Bo,Bưởi diễn,Chương Mỹ,Hà Nội
 • Số trang :
 • 71 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali và nồng độ Bo đối với giống bưởi diễn tại huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 99
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,970
})