A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nếp cạn đặc sản Đẩy Đẹo Bụt tại Hà Giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nếp cạn đặc sản Đẩy Đẹo Bụt tại Hà Giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nếp cạn đặc sản Đẩy Đẹo Bụt tại Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nếp cạn đặc sản Đẩy Đẹo Bụt tại Hà Giang
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Bích Thảo;Trần Văn Điền;Đào Thị Thu Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lúa nếp,Đẩy Đẹo Bụt,Phân bón,Sinh trưởng,Mật độ,Năng suất
 • Số trang :
 • tr. 37-43
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nếp cạn đặc sản Đẩy Đẹo Bụt tại Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 287
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,586
})