A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân lân đến sinh trưởng và năng suất của giống lạc L17 trong vụ xuân tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân lân đến sinh trưởng và năng suất của giống lạc L17 trong vụ xuân tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân lân đến sinh trưởng và năng suất của giống lạc L17 trong vụ xuân tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân lân đến sinh trưởng và năng suất của giống lạc L17 trong vụ xuân tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Vũ Hồng Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Lạc L17,Mật độ,Phân lân,Sinh trưởng,Năng suất,Bảo Yên,Lào Cai
 • Số trang :
 • 69 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân lân đến sinh trưởng và năng suất của giống lạc L17 trong vụ xuân tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 381
Lượt truy cập: 10,650,875
Số lượt tải: 1,826,900
})