A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc đại đóa trồng chậu tại Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc đại đóa trồng chậu tại Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc đại đóa trồng chậu tại Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc đại đóa trồng chậu tại Hà Nội
 • Tác giả :
 • Trương Thị Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Cúc đại đóa,Biện pháp kỹ thuật,Sinh trưởng,Phát triển,Chất lượng,Trồng chậu,Hà Nội
 • Số trang :
 • 61 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa cúc đại đóa trồng chậu tại Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 362
Lượt truy cập: 10,650,875
Số lượt tải: 1,826,900
})