A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức năng lượng trong khẩu phần ăn cho gà Gáy Củm nuôi thịt tại Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức năng lượng trong khẩu phần ăn cho gà Gáy Củm nuôi thịt tại Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức năng lượng trong khẩu phần ăn cho gà Gáy Củm nuôi thịt tại Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của mức năng lượng trong khẩu phần ăn cho gà Gáy Củm nuôi thịt tại Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Thơm;Trần Văn Phùng;Nguyễn Hưng Quang
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gà Cáy Củm,Sinh trưởng,Năng lượng trao đổi,Tiêu tốn thức ăn,Khẩu phần ăn
 • Số trang :
 • tr. 153-160
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của mức năng lượng trong khẩu phần ăn cho gà Gáy Củm nuôi thịt tại Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 275
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,159
})