A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch và cường độ điện áp trong quá trình kéo sợi tĩnh điện đến hình thái học của màng xơ Nano

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch và cường độ điện áp trong quá trình kéo sợi tĩnh điện đến hình thái học của màng xơ Nano

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch và cường độ điện áp trong quá trình kéo sợi tĩnh điện đến hình thái học của màng xơ Nano

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch và cường độ điện áp trong quá trình kéo sợi tĩnh điện đến hình thái học của màng xơ Nano
 • Tác giả :
 • Đào Anh Tuấn;Vũ Thị Ngọc Thủy;Nguyễn Thị Hồng Thái
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Công nghệ kéo sợi tĩnh điện,Nồng độ dung dịch,Cường độ điện áp,Hình thái học màng xơ nano
 • Số trang :
 • tr. 79-84
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch và cường độ điện áp trong quá trình kéo sợi tĩnh điện đến hình thái học của màng xơ Nano

File Tóm tắt

Online: 434
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})