A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống đệm động cơ đến độ êm dịu chuyển động của ô tô

Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống đệm động cơ đến độ êm dịu chuyển động của ô tô

Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống đệm động cơ đến độ êm dịu chuyển động của ô tô

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống đệm động cơ đến độ êm dịu chuyển động của ô tô
 • Tác giả :
 • Lê Văn Quỳnh;Hoàng Anh Tấn;Nguyễn Khắc Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hệ thống đệm động cơ,Mô hình dao động,Độ cứng,Hệ số cản,Độ êm dịu
 • Số trang :
 • tr.25-30
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống đệm động cơ đến độ êm dịu chuyển động của ô tô

File Tóm tắt

Online: 124
Lượt truy cập: 7,811,052
Số lượt tải: 1,783,877
})