A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn chứa aceclofenac để tăng tác dụng chống viêm, giảm đau

Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn chứa aceclofenac để tăng tác dụng chống viêm, giảm đau

Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn chứa aceclofenac để tăng tác dụng chống viêm, giảm đau

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn chứa aceclofenac để tăng tác dụng chống viêm, giảm đau
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Bạch;Nguyễn Thị Hồng Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Aceclofenac,Hệ phân tán rắn,Chống viêm,Giảm đau
 • Số trang :
 • tr. 14-18
Tải file tóm tắt Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn chứa aceclofenac để tăng tác dụng chống viêm, giảm đau

File Tóm tắt

Online: 564
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,848
})