A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu bệnh giun đũa lợn (Ascariosis) tại một số địa phương của tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu bệnh giun đũa lợn (Ascariosis) tại một số địa phương của tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu bệnh giun đũa lợn (Ascariosis) tại một số địa phương của tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu bệnh giun đũa lợn (Ascariosis) tại một số địa phương của tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị
 • Tác giả :
 • Trương Thị Hoài Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Lợn,Bệnh giun đũa,Biện pháp phòng trị,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 106 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu bệnh giun đũa lợn (Ascariosis) tại một số địa phương của tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trị

File Tóm tắt

Online: 181
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,667