A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra sinh viên các trường Đại học Sư phạm Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra sinh viên các trường Đại học Sư phạm Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra sinh viên các trường Đại học Sư phạm Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra sinh viên các trường Đại học Sư phạm Việt Nam
 • Tác giả :
 • Vũ Quảng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Sinh viên,Đại học Sư phạm,Chất lượng đầu ra,Việt Nam
 • Số trang :
 • 168 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra sinh viên các trường Đại học Sư phạm Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 636
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})