A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật phát hiện và thay thế đối tượng trong video

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật phát hiện và thay thế đối tượng trong video

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật phát hiện và thay thế đối tượng trong video

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật phát hiện và thay thế đối tượng trong video
 • Tác giả :
 • Lê Đình Nghiệp
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Video,Đối tượng trong video,Phát hiện,Thay thế
 • Số trang :
 • 138 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật phát hiện và thay thế đối tượng trong video

File Tóm tắt

Online: 191
Lượt truy cập: 11,429,429
Số lượt tải: 1,835,220
})