A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng oxit niken bằng kỹ thuật phún xạ từ trường sử dụng nguồn xung công suất lớn

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng oxit niken bằng kỹ thuật phún xạ từ trường sử dụng nguồn xung công suất lớn

Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng oxit niken bằng kỹ thuật phún xạ từ trường sử dụng nguồn xung công suất lớn

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng oxit niken bằng kỹ thuật phún xạ từ trường sử dụng nguồn xung công suất lớn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Tường;Vũ Ngọc Pi
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Oxit niken,Màng mỏng,Phún xạ từ trường,Nguồn xung công suất lớn
 • Số trang :
 • tr. 147-152
Tải file tóm tắt Nghiên cứu, chế tạo màng mỏng oxit niken bằng kỹ thuật phún xạ từ trường sử dụng nguồn xung công suất lớn

File Tóm tắt

Online: 213
Lượt truy cập: 10,614,109
Số lượt tải: 1,826,402
})