A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite Fe3O4/AC định hướng ứng dụng xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite Fe3O4/AC định hướng ứng dụng xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite Fe3O4/AC định hướng ứng dụng xử lý môi trường

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite Fe3O4/AC định hướng ứng dụng xử lý môi trường
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thùy
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Vật liệu nanocomposite Fe3O4/AC,Chế tạo,Xử lý môi trường
 • Số trang :
 • 71 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite Fe3O4/AC định hướng ứng dụng xử lý môi trường

File Tóm tắt

Online: 63
Lượt truy cập: 9,562,627
Số lượt tải: 1,811,560
})