A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virut H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật

Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virut H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật

Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virut H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virut H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thu Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Cây đậu tương ,Vaccine thực vật,Chuyển gen,Virut H5N1,Mã hóa protein,,
 • Số trang :
 • 142 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virut H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật

File Tóm tắt

Online: 132
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,532
})