A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính u sau phúc mạc hay gặp ở trẻ em

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính u sau phúc mạc hay gặp ở trẻ em

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính u sau phúc mạc hay gặp ở trẻ em

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính u sau phúc mạc hay gặp ở trẻ em
 • Tác giả :
 • Huỳnh Quang Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • U sau phúc mạc,Trẻ em,Xquang cắt lớp vi tính
 • Số trang :
 • tr. 4-7
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính u sau phúc mạc hay gặp ở trẻ em

File Tóm tắt

Online: 132
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})