A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình, năng suất và chất lượng thịt gà H'Mông nuôi tại xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình, năng suất và chất lượng thịt gà H'Mông nuôi tại xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình, năng suất và chất lượng thịt gà H'Mông nuôi tại xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình, năng suất và chất lượng thịt gà H'Mông nuôi tại xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình
 • Tác giả :
 • Đỗ Đức Nhân
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Gà H'Mông,Ngoại hình,Năng suất,Chất lượng thịt
 • Số trang :
 • 71 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình, năng suất và chất lượng thịt gà H'Mông nuôi tại xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình

File Tóm tắt

Online: 96
Lượt truy cập: 9,399,749
Số lượt tải: 1,806,623
})