A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và thử nghiệm giâm hom loài cây Đỉnh tùng tại Khu bảo tồn thiên nhiên nui Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và thử nghiệm giâm hom loài cây Đỉnh tùng tại Khu bảo tồn thiên nhiên nui Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và thử nghiệm giâm hom loài cây Đỉnh tùng tại Khu bảo tồn thiên nhiên nui Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và thử nghiệm giâm hom loài cây Đỉnh tùng tại Khu bảo tồn thiên nhiên nui Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng
 • Tác giả :
 • Trương Đức Tâm
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Cây Đỉnh tùng,Giâm hom,Thử nghiệm,Đặc điểm sinh thái,Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén,Cao Bằng
 • Số trang :
 • 87 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và thử nghiệm giâm hom loài cây Đỉnh tùng tại Khu bảo tồn thiên nhiên nui Phia Oắc - Phia Đén tỉnh Cao Bằng

File Tóm tắt

Online: 188
Lượt truy cập: 5,757,763
Số lượt tải: 1,739,667