A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá ở tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá ở tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá ở tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá ở tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Xuân Thanh;Đỗ Nguyên Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất nông nghiệp,Loại sử dụng đất nông nghiệp,Công nghiệp hóa và đô thị hóa
 • Số trang :
 • tr. 967-976
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá ở tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 140
Lượt truy cập: 8,351,435
Số lượt tải: 1,793,528
})