A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2017

Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2017

Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2017

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2017
 • Tác giả :
 • Hà Văn Vinh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Đơn thư khiếu nại,Tranh chấp,Đất đai,Ngọc Lặc,Thanh Hóa
 • Số trang :
 • 93 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đánh giá tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2017

File Tóm tắt

Online: 178
Lượt truy cập: 7,765,696
Số lượt tải: 1,783,271
})